A.L.V

Jaarlijks vind er een algemene ledenvergadering plaats waarbij de leden op de hoogte worden gesteld van organisatorische en financiële ontwikkelingen van de verschillende commissies.

Volgende vergadering

De eerste algemene ledenvergadering van 2017 vindt plaats op: 27 juni 2017.

Verslagen en agenda

De agenda voor de aankomende ALV, alsmede de notulen van de vorige ALV kunnen via onderstaande link opgehaald worden:

Naam Bestand
Notulen ALV 13 december 2016 Download