Update 2 - Coronavirus trainingen [15/03/2020]

WS Twente kent een review groep Corona deskundigen. Hierin zitten mensen met een medische-, GGD- en Veilgheidsregio-achtergrond. Verder heeft de vereniging doorlopend contact met de zwembaden Twentebad/gem. Hengelo en “t Wooldrik/Laco, voor de benodigde afstemming. Ons beleid wordt hiermee continue getoetst aan vigerend- en uitvoerend beleid. Niet alleen bij strengere richtlijnen, maar ook straks bij versoepeling van genomen maatregelen.

Indien de regering besluit om alle (lagere) scholen te sluiten zal per onmiddellijke ingang ook de activiteiten van AquaMania komen te vervallen. De verwachting is dat in de loop van de dag meer bekend wordt gemaakt.

Zodra het Twentebad in overleg met de gemeente Hengelo besluit om het sportcomplex te sluiten, stoppen ook alle nog lopende activiteiten van de Masters. Tot nu toe was in gezamenlijk overleg met het Twentebad en ’t Wooldrik nog de mogelijkheid voor de Masters (volwassen zwemmers) om baantjes te blijven zwemmen binnen verenigingsverband en onder toezicht. Hierdoor niet de druk ontstaat van zwemmers die gaan vrij zwemmen om alsnog baantjes te blijven zwemmen, waardoor richtlijnen van het RIVM worden overschreden. De verwachting is dat morgen in de loop van de dag via de zwembaden meer bekend wordt gemaakt