Selectiezwemmen

De zwemmers worden op basis van hun wensen, prestaties en trainingsinzet ingedeeld in de verschillende zwemselecties. Voor elke selectie worden doelstellingen vastgelegd, om zo gestructureerd te kunnen werken aan de voortgang van de zwemmers. Regelmatig wordt de voortgang van de zwemmers besproken om te bepalen of ze eventueel naar een andere selectie kunnen doorschuiven. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat elke zwemmer op de juiste wijze wordt bediend in zwemruimte en begeleidingstijd.


Zowel zwemmen als waterpoloën

Voor de sportieve ontwikkeling van de waterpoloafdeling dient elke poloër tot minimaal zijn veertiende jaar deel te nemen aan zwemtrainingen en -wedstrijden. Deze waterpoloërs worden op basis van hun individuele zwemprestatie en waterpolo talentschap ingedeeld in de zwemselectie. Deze groep krijgt dus niet alleen als pologroep zwemtraining, maar doet ook mee met het wedstrijdzwemmen. Andersom wordt gestimuleerd om ook de wedstrijdzwemmers te laten waterpoloën.

Persoonlijke zwemstatus

Om bij iedere zwemmer zijn ontwikkeling te kunnen volgen is een verdere professionalisering gestart vanaf het seizoen 2008-2009. Op deze wijze is niet alleen voor de zwemmer en trainer duidelijk hoe de ontwikkeling gaat, maar ook voor derden indien noodzakelijk. Iedere zwemmer krijgt een persoonlijke zwemstatus. De zogenaamde ZOV® systematiek (zwem ontwikkeling volgsystematiek). De gehanteerde indeling binnen WS Twente is conform de MIRSTON® methode:

 • Status M (Master) is een zwemmer die meedoet aan de Master zwemonderdelen van de vereniging en Master KNZB zwemwedstrijden
 • Status I (Instroom) is een zwemmer die zich vanuit de ZwemMania aan het ontwikkelen is tot wedstrijdzwemmer
 • Status R (regionaal) is een zwemmer die actief is in de regio maar nog niet in staat is om Overijsselse B-limieten te halen
 • Status S (Speedo) is een zwemmer die door de KNZB kring Overijssel wordt uitgenodigd om mee te doen aan de Speedo-voorronden
 • Status T (Twents) is een zwemmer die in staat is om het Overijssels B-limieten te halen maar (nog) niet de Overijsselse A-limieten
 • Status O (Overijssels) is een zwemmer die wel de Overijsselse A-limieten haalt maar (nog) niet de nationale limieten
 • Status N (Nederlands) is een zwemmer die nationale limieten haalt. Te denken valt aan NK en jaargangwedstrijden

 • Op basis van de persoonlijke ZOV status worden de diverse zwemselecties samengesteld:

  • Swimkick-selectie
  • Speedo-selectie
  • Junioren-selectie
  • Eerste-selectie
  • Top-selectie

Swimkick-selectie

Na ZwemMania worden de zwemmers die al vanuit ZwemMania regelmatig meedoen aan de regionale zwemwedstrijden opgevangen in de Swimkick-selectie. In de Swimkick-selectie trainen kinderen van 6 tot 9 jaar. Deze groep traint verplicht drie keer per week en is gestructureerd bezig met techniek en conditie. De Swimkick-selectie wordt zoveel mogelijk ingedeeld in (twee) niveaus om iedereen goed te kunnen begeleiden. In deze groep wordt tijdens de wedstrijden kennis gemaakt met de wedstrijdzwemsport. Vanuit deze selectie kunnen zwemmers op basis van inzet en prestatie doorstromen naar de Speedo-selectie of breedtesport.

Speedo-selectie

De Speedo-selectie is het vervolg op de Swimkick-selectie. De zwemmers hebben gemiddeld een leeftijd van 8 tot 10 jaar. Hier gaat iedereen naar toe die wil en kan wedstrijdzwemmen. Er wordt verplicht vier keer per week getraind op een wat meer prestatiegerichte manier. De Speedo-selectie zwemmers hebben eens in de twee tot drie weken wedstrijden. Normaliter stromen deze zwemmers door naar de junioren of eerste selectie.

Junioren-selectie

De junioren-selectie is bedoeld voor zwemmers die regelmatig meedoen aan landelijke en regionale wedstrijden. Het te verwachten prestatieniveau ligt net onder dat van de eerste-selectie. De junioren-selectie heeft de mogelijkheid om vier keer per week te trainen, met als doel om de snelheid en de techniek te verbeteren.

Tweede Selectie

Bij de tweede selectie is het doel om zo hard mogelijk te zwemmen. De hoeveelheid trainingen is minder dan van de eerste selectie. Daarmee is deze groep een prima alternatief voor degenen die het tempo van de eerste selectie net niet kunnen bijhouden, ook bijvoorbeeld door (tijdelijke) blessures of veel andere verplichtingen (zoals huiswerk). Er wordt getraind voor deelname aan en prestaties bij wedstrijden. De zwemmers en zwemsters van de tweede selectie zwemmen met een eigen team op het niveau van de Districtscompetitie. Ze hebben de potentie om zich te kunnen plaatsen voor de Overijsselse B-kampioenschappen. De trainers hebben ook een sterk coachende functie. Naast de prestaties staan motivatie, plezier in het zwemmen en teamspirit hoog in het vaandel.

Eerste-selectie

Bij de eerste-selectie is het doel om zo hard mogelijk te zwemmen, daarom wordt er tot zeven keer per week getraind. Zwemmers uit de eerste-selectie hebben potentie om zich te kunnen plaatsen voor minimaal de Overijsselse A-Kampioenschappen met het streven naar meerdere limieten van de Nederlandse kampioenschappen. Om optimaal te presteren gaat deze groep naar grote, buitenlandse wedstrijden e.d. Heel belangrijk voor deze groep zijn dus de inzet en zwemprestaties in de wedstrijden. Maar net als in alle andere groepen geldt dat je zonder plezier niet kunt presteren. Het plezier in de sport staat dus bovenaan.

Top-Selectie

De Top-Selectie maakt onderdeel uit van de Eerste selectie. Deze groep heeft alleen langere trainingen en vaker training.

Geïnteresseerd?

Wil je meer informatie? Of wil je een paar keer vrijblijvend meetrainen om zo te ervaren of je het leuk vindt? Stuur dan een mail naar zwemcommissie@wstwente.nl. Er wordt dan contact met je opgenomen.