Clubkampioenschappen

Reglement Clubkampioenschap afdeling Selectiezwemmen. De volgende criteria worden gehanteerd bij het opmaken van de eindklassering  van de clubkampioenschap selectiezwemmen:

 • Het klassement van het clubkampioenschap wordt opgemaakt per seizoen lopende van 1 augustus t/m 31 juli van het volgende jaar.
 • Punten zijn te behalen op alle officiële slagen voor FINA zwemslagen per leeftijdscategorie.
 • Per seizoen krijgt elke zwemmer voor elke officiële zwemafstand en -slag punten obv de FINA puntentelling. Maatgevend is de beste seizoenstijd per afstand (met inachtneming van punt 11). Op basis van het totaal aantal FINA punten wordt per categorie de eindklassering opgemaakt.
 • De zwemmers die in de eindklassering per categorie op de eerste, tweede en derde plaats eindigen komen in aanmerking voor een prijs.
 • Bij het clubkampioenschap worden de volgende categorien onderscheiden:
Meisjes / Dames Jongens / Heren
Minioren 1-2-3 Minioren 1-2-3
Minioren 4-5  Minioren 4-5 
  Minioren 6
Junioren 1 Junioren 1-2
Junioren 2-3 Junioren 3-4
Jeugd 1-2 Jeugd 1-2
Senioren D1 Senioren H1
Senioren D open Senioren H open
Algemeen Clubkampioen D Algemeen Clubkampioen H
 • De zwemmer die in de eindklassering de hoogste FINA score van alle categoriën behaald wordt uitgeroepen tot Algemeen Clubkampioen. Dit geldt zowel bij de Dames als bij de Heren.
 • Bij de minioren geldt uitsluiting van het klassement indien gedurende het seizoen meer dan twee zwemnummers niet zijn gezwommen.
 • Bij de overige categorien geldt uitsluiting van het klassement indien gedurende het seizoen meer dan één zwemnummer per slag (vlinder-, rug-, school-, vrije- en wisselslag) niet is gezwommen.
 • Indien twee of meerdere zwemmers hetzelfde puntentotaal hebben behaald dan wordt de eindklassering bepaald op basis van leeftijd. In dat geval krijgt de jongste zwemmer de hoogste eindklassering.
 • Indien door ziekte of blessures gedurende het seizoen niet aan het gestelde onder (7) en (8) kan worden voldaan, dan leidt dit tot uitsluiting van het klassement.
 • Voor alle categoriën geldt dat alle zwemnummers als lid van WS Twente moeten zijn gezwommen, indien dit niet het geval is dan leidt dit tot uitsluiting van het klassement.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Zwemcommissie over de te volgen procedure.
Naam Bestand
Medialleoverzicht 2018-2019 Download
Puntenoverzicht 2018-2019 Download
Medialleoverzicht 2016-2017 Download
Puntenoverzicht 2016-2017 Download