Contributie compensatie t.g.v. Coronacrisis [28/03/2020]

Beste leden van WS Twente,

Vorige week hebben we met de Gemeente Hengelo en LACO (beheerder van het zwembad in Borne) contact gezocht over de verplichtingen m.b.t. de badhuur die we in het begin van het seizoen 2019-2020 zijn aangegaan.

Via de Gemeente Hengelo zijn wij geïnformeerd dat de vereniging bij een gesloten Twentebad geen huur hoeft te betalen.

Via LACO zijn wij als volgt geïnformeerd:

“Als de crisis achter de rug is, gaat LACO bekijken welk standpunt ingenomen wordt en of we een compensatie kunnen inzetten voor de gebruikers van de accommodaties. Hier zal ook de mogelijke tegemoetkoming vanuit de Rijksoverheid bij betrokken worden. Het is voor iedereen een zware en onzekere tijd en we willen jullie vragen om de afgesproken betalingstermijnen te respecteren en zo te zorgen dat we na deze crisis constructief verder kunnen ”

Naar verwachting zal het nog een paar maanden duren voordat we van LACO weten of en hoeveel we als vereniging gecompenseerd worden. Op dit moment moeten we de lopende afspraken met LACO respecteren en de termijn facturen voor de badhuur gewoon betalen. Als we daar als vereniging geen inkomsten tegenover kunnen zetten zullen we snel door onze financiële buffer heen zijn. Daarom zien we ons genoodzaakt om voor de badhuur van LACO nog 30% van de normale maand contributie te innen. We zullen na de crisis de compensatie regeling van LACO vertalen naar een contributie compensatie voor alle leden.

Voor de maand maart hebben we als Bestuur besloten om 35% korting te geven op de maand contributie (is badhuur korting van de Gemeente Hengelo over een halve maand).

Voor de maanden april en mei zullen we 70% korting op de maand contributie doorvoeren indien er niet getraind kan worden..

Iedereen in de sport wordt door de Corona maatregelen geraakt: de sporters, de clubs, de bonden en ook andere sportaanbieders. Laten we dat vooral samen zien op te lossen, samen met de maatschappelijke partners zoals de gemeenten, de rijksoverheid, de KNZB en NOC*NSF.

Wij rekenen op jullie begrip voor deze beslissing.

Met vriendelijke groet namens het Bestuur,

Herbert Hofmeijer

Penningmeester WS Twente