Update 4 - Coronavirus trainingen [07/05/2020]

Beste leden, onderstaand bericht naar aanleiding van de toespraak, 7 mei 2020 jl. van onze MP Rutte

Gedurende de toespraak van MP Rutte is niet explicit het zwemmen in binnenbaden genoemd. Echter kort na de toespraak wordt op de website van het ministerie wel kenbaar gemaakt dat (banen) zwemmen als niet contactsport weer mag. En dat dit ook is toegestaan in binnen zwembaden. Hiermee zwemmen als enige binnensport weer is toegestaan! Wel dient voldaan te worden aan (los van leeftijd-beperkingen) de 1,5 maatschappij.

Echter deze mededeling is zowel voor de veiligheidsregio Twente als voor de gemeenten waarbinnen onze zwembaden liggen een volslagen verrassing. De veiligheidsregio Twente heeft hierdoor nog geen standpunt kunnen innemen hoe vorm te geven aan het Corona beleid, buiten-/binnen, zwembaden. Dit is wel nodig, zodat wij als vereniging een protocol ter toetsing bij de gemeente kunnen indienen.

Zodra dit voldoende duidelijkheid geeft zal de vereniging met onder ander het Twentebad overleggen hoe invulling te geven aan de geformuleerde beleidseisen. Denk hierbij aan looproutes en breng-routes, hoeveel zwemmers mogen op een baan, hoeveel zwemmers mogen zwemmen per m2, hoe voorkomen wij te veel geconcentreerde of kruisende bewegingen op de badrand, mag elke leeftijd of alleen bepaalde leeftijdsgroepen en moet een zwemmer een ervaren baan zwemmer zijn of kan dit ook met beginnende leden.

Vele vragen dus, waarop wij op dit moment nog geen antwoord kunnen geven. Dus wij zijn als bestuur net zo gespannen als elk ander lid in afwachting van de beleidseisen. En als de beleidseisen duidelijk zijn, moeten wij ook rekening houden met de tijd voor het opstellen van een protocol en goedkeuring van ons protocol door de verantwoordelijke instanties.

Met vriendelijke zwemgroet

Namens het bestuur algemeen voorzitter

Hans Westerhof