Update 5 - Coronavirus trainingen [09/05/2020]

Door het bestuur is vandaag het protocol baanzwemmen Twentebad ingeleverd bij de gemeente Hengelo. Hierin heeft de vereniging zijn visie verwoord in samenwerking met het Twentebad. Na goedkeuring zullen nog steeds zaken moeten worden afgestemd en middels Corona vrij “vallen en opstaan” verder worden geoptimaliseerd.

Communicatie van het hoe en wanneer loopt via de afdelingen. Wel kan worden gesteld dat in hoofdlijnen AquaMania en Waterpolo-baanzwemmen op zijn vroegst kan worden opgestart na 18 mei as. Mogelijk zal in overleg met het Twentebad het zogenaamde professionele/ervaren baanzwemmers van de week al kunnen starten. Hierdoor zowel de vereniging als het Twentebad middels een testperiode ervaring kan opdoen om het protocol verder aan te scherpen.

Het zwembad ’t Wooldrik is afgelopen dagen net zo verrast geweest als wij allemaal. En zit met het zwembad nog in revisie werkzaamheden. Van de week zal verder worden afgestemd om leefregels op te stellen in overleg met de gemeente Borne en Laco.

Wel zal iedereen zich bewust moeten zijn dat het niet zwemmen wordt, zoals altijd gewend. Er zal voldoende personeel (lees vrijwilligers) op de kant moeten staan, automatismen rond en in het zwembad is niet langer “normaal”. Vrijheid zal jammer genoeg moeten worden ingeperkt en eigenwijsheid kan en zal niet worden getolereerd. Het kan niet zo zijn of worden dat enkele die zich niet houden aan de afgesproken en vastgestelde Corona regels het gaan verpesten voor de gehele vereniging. Hierop zal onder anderen door instanties op worden toegezien. En indien nodig handhaving plaatsvinden met gevolgen vandien.

Op een spoedig weerzien in een Corona vrij zwemwater.

Namens het bestuur

Algemeen voorzitter

Hans Westerhof