Corona update 13 mei 2020 [13/05/2020]

Deze week zijn wij als WS Twente als een van de eersten in Nederland weer begonnen met baan zwemmen. Mooi dat het ons is gelukt. Afgelopen maandag de Swimkick, de dag erna de 2e selectie aan het baan zwemmen en de 1e selectie met de landtraining. En vanmorgen de 1e selectie weer heel vroeg op voor hun ochtend training. Mooi dat er weer roering is op het zwembad.

Nu is elk begin altijd lastig. Wat op papier is bedacht kan in de praktijk toch net anders zijn. Echter tot nu toe hebben wij alles organisatorisch onder controle zoals bedacht. Alleen één aspect hebben wij minder onder controle. Namelijk dat zwemmers en ouders zich ook aan de algemene RIVM Corona afspraken houden.

En wij snappen dat dit soms niet makkelijk is. Eindelijk mag je weer en wil je gewoon weer acteren zoals van ouds. Maar dit kan en mag gewoon niet. Dus wij zijn er reeds op geattendeerd dat nog niet iedereen voldoende bewust is van de algemene regels. Dit kan een keer gebeuren, maar mag niet praktijk worden. Zwemmers en ouders moeten zich beseffen dat alles rond en in het zwembad onder camera toezicht valt en tegenspraak (wat al niet handig is) snel visueel zichtbaar gemaakt kan worden. Dus gaarne heb respect als je wordt aangesproken, als je op een gegeven moment, in je enthousiasme, even de algemene regels bent vergeten. Het zou zonde zijn als de vereniging niet meer mag zwemmen, omdat “jij” het beter weet.

Het Twentebad is ook weer begonnen met baanzwemmen. Ook het Twentebad leert elke dag. Het kan dus gebeuren dat trainingstijden of de hoeveelheid zwemmers elke dag kan wijzigen door ervaringen een dag eerder. In overleg met het Twentebad proberen wij zoveel mogelijk de jongste zwemmers op een vast tijdstip te houden, maar dit is geen garantie.

De komende periode proberen wij ook baanzwemmen voor volwassenen op te starten. Echter heeft het bevoegd gezag hier stenge(re) eisen aan gesteld. Voor volwassen zwemmers zal de opstart veel gelijkmatiger en dus langzamer gaan. Dus hier zal zeker niet iedereen binnen een week aan het zwemmen zijn. Hopelijk de komende dagen meer informatie hoe hier goedgekeurde stappen in te maken.

Met een zwemgroet, Hans Westerhof.