Contributie juni - september [01/07/2020]

Beste leden,

Afgelopen drie maanden hebben we als vereniging een aangepast contributietarief gehanteerd in verband met de COVID-19 situatie (zie onze mailing dd 28-03-2020). In maart hebben we 35% korting gegeven op de contributie tarieven en in April en Mei 70% korting.

Vanaf eind mei begin juni zijn de trainingen weer geleidelijk opgestart. We realiseren ons dat het aantal trainingen nog niet voor iedereen terug is op het oude niveau. Vandaar dat we als Bestuur besloten hebben om 25% korting te geven voor de contributie voor de maand juni. Omdat we daarna de vakantie maanden juli en augustus in gaan hebben we besloten om voor deze maanden niet het volle tarief in rekening te brengen maar ook 25% korting door te voeren.

Als Bestuur verwachten we dat we na de vakantie weer het normale trainingsrooster kunnen oppakken. We zullen dan voor de maand september weer de normale contributietarieven in rekening brengen.

We hebben inmiddels een verzoek ingediend bij de Gemeente Borne voor huurcompensatie voor het gebruik van het zwembad in Borne waar we als vereniging in de afgelopen maanden nog gewoon huur voor moesten betalen aan LACO. Zodra dit verzoek wordt toegekend zullen we dit vertalen naar een contributie compensatie voor alle leden.

Namens het Bestuur wens ik jullie alvast een fijne vakantie. We hopen jullie na de vakantie weer terug te zien en jullie weer een volledig trainingsrooster aan te kunnen bieden.

Met vriendelijke groet,

Herbert Hofmeijer

Penningmeester WS Twente