Corona #8 Update 04 oktober 2020 [04/10/2020]

Beste leden,

zoals gemeld kregen wij vrijdag in de loop van de dag een melding dat een selectie zwemmer/zwemster positief heeft getest op Corona. Uit de eerste contact onderzoeken/analyses blijkt de besmetting niet binnen de vereniging te zijn ontstaan. Daarom kan vanaf maandag 17:00 de trainingen weer worden hervat, met uitzondering van de zwemselectie waarbinnen de melding heeft plaatsgevonden. Deze selectie zal in overleg met de instanties tot woensdag niet trainen. Verder zullen de leden waarvan uit contactonderzoek blijkt dat zij de verplichte quarantaine tijd moeten doorlopen niet deelnemen aan verenigingsactiviteiten. Voor de desbetreffende selectie zal nadere informatie volgen via hun coördinator.

Natuurlijk is het schrikken voor onze zwemmer/zwemster. Zeker als blijkt wat voor een impact dit kan hebben tot aan de (inter)nationale top van Nederland aan toe. Laten wij ons echter bewust zijn dat Corona ieder lid en/of zijn/haar familieleden kan overkomen. Het bestuur, maar ook de betrokken instanties complimenteren ons lid en zijn/haar familie voor de proactieve houding van informeren. Hierdoor hebben wij als vereniging direct na het bekend worden van de uitslag actief kunnen handelen. Ik roep dan ook ieder lid op om proactief met ons te communiceren, indien Corona van toepassing is.

Nog een keer in het kort en in grote lijnen onze procedure:

  • Ben jij positief getest meld dit z.s.m. bij jouw selectiecoördinator of aanvoerder of afdelingsvoorzitter of mij als eerste Corona aanspreekpunt voor de veiligheidsregio
    • PS: onze vereniging heeft een eigen Corona expert team met hierin leden verbonden aan veiligheidsregio, GGD, huisartsen, enz..;
  • Het beleid is om op zo kort mogelijke termijn na bekend worden alle verenigingsactiviteiten te sluiten (totale lockdown), tenzij het duidelijk is dat de getroffen lid niet direct in het primaire (trainings-)proces zit (intelligente lockdown). Denk aan een vrijwilliger die wedstrijdinschrijvingen verricht vanuit huis, maar verder niet op het zwembad aanwezig is. Een afweging wat wel of niet nog mag plaatsvinden vindt plaats in overleg met de juiste instanties en onze verenigings-Corona team.
    • Het beleid is wel om liever “te” veilig te beginnen om daarna, met beleid, te versoepelen;
  • Indien uit contactonderzoek blijkt dat de besmetting buiten de vereniging heeft plaatsgevonden met geringe kans op verspreiding binnen de vereniging zal stapsgewijs de activiteiten (intelligente vrijheid) weer worden opgestart;
  • Gedurende deze gehele periode worden alle berokken instanties geïnformeerd c.q. geraadpleegd.

Op dit moment krijgen wij gelukkig positieve reacties zowel intern als extern op ons handelen. Echter dit doen wij met de kennis die wij op dit moment hebben en soms op basis van maar gedeeltelijke informatie. Echter vooraf weten of wij als bestuur doelmatig handelen is wijsheid achteraf. En de enige echte wijsheid komt namelijk altijd achteraf, maar durven handelen op het moment van actie, is de enige wijsheid van de dag.

Met vriendelijke zwemgroet en namens het bestuur, Hans Westerhof

Algemeen voorzitter en lid/aanspreekpunt Corona-team WS Twente