Corona #9 Coronabesluiten WS Twente bestuur [11/10/2020]

Beste leden, ouders en andere lezers,

wij willen jullie op de hoogte brengen van de laatste stand van zaken en bijbehorende besluiten naar aanleiding van Corona en haar invloed op onze vereniging.

Als belangrijkste willen wij jullie melden dat het goed gaat met de zwemmer/zwemster die positief heeft gereageerd op een Corona test. Er zijn vanuit deze specifieke casus, gelukkig, geen vervolg besmettingen geconstateerd. Verder zijn er geen meldingen geweest die leiden tot nadere actie vanuit de vereniging. Wel roepen wij iedereen op, zoals verwoord in ons vorig schrijven, om actief te melden als je om welke redenen dan ook in quarantaine moet.

De huidige stand van zaken met blijvende oplopende Corona besmettingen zal ook een vereniging als WS Twente keuzes moeten maken. Uiteindelijk zijn wij een vereniging midden in de maatschappij en onze leden en ouders zijn actief in die zelfde maatschappij. Deze gedachte hebben wij centraal gesteld in het maken van onze keuzes voor de korte en middellange termijn. Het is naar mening van het bestuur op dit moment niet te verantwoorden dat jonge en volwassen, -zwemmers, -waterpoloërs, ploegleiders, officials, vrijwilligers, carpoolers en velen anderen in grote aantallen reizen naar diverse locaties in het land of naar onze zwembaden. Dit druist in tegen het advies om zo min mogelijk te reizen en grote samenkomsten van mensen uit diverse woonplaatsen te voorkomen. Onze keuzes kunnen op dit moment niet synchroon lopen met de visie van de KNZB. Een eventuele discussie met de bond zien wij met vertrouwen tegemoet. Uiteindelijk vraagt Corona ook moed om te durven te beslissen voor je vereniging en al zijn leden.

Als eerste, met pijn in ons hart, is het besluit genomen dat WS Twente tot 1 januari 2021 niet meer deelneemt aan of afreist naar zwemwedstrijden met andere zwemverenigingen. In de loop van december zal het besluit opnieuw worden getoetst op zijn waarde. Het besluit zorgt er mede voor om niet in te gaan op het verzoek van de KNZB om voor november as. de Overijsselse Kampioenschappen te organiseren. Wij denken dat dit op papier Corona proof kan worden georganiseerd, maar dat de dynamiek van een zwemwedstrijd in Hengelo met jonge en volwassen zwemmers, juryleden, ouders en vrijwilligers met en door elkaar uit heel Overijssel(!) al veel minder past bij de visie van het intoom houden van Corona. Eventuele specifieke aanvullende afdelingsinformatie volgt via de selectie coördinatoren.

Als tweede is, ook hierin met pijn in ons hart, het besluit genomen dat WS Twente niet deelneemt aan de waterpolo competitie 2020-2021. Als bestuur denken wij dat Corona tot aan het einde van het reguliere seizoen (maart/april) een groot impact zal blijven hebben. Het besluit geeft rust en duidelijkheid aan spelers, ouders, scheidsrechters, enz. Wij kunnen en mogen niet vragen dat leden en vrijwilligers “verplicht” af reizen naar een waterpolo wedstrijd. Het bestuur wil niet dat er zoiets ontstaat als “verantwoordelijkheidsdwang” richting spelers, ouders en vrijwilligers. Eventuele specifieke aanvullende afdelingsinformatie volgt via de waterpolo coördinatoren/aanvoerders.

Zoals eerder aan jullie gemeld nemen wij onze besluiten met de kennis die wij op dit moment hebben en soms op basis van maar gedeeltelijke informatie. Echter vooraf weten of wij als bestuur doelmatig handelen is wijsheid achteraf. En de enige echte wijsheid komt namelijk altijd achteraf, maar durven handelen op het moment van actie, is de enige wijsheid van de dag.

Met vriendelijke zwemgroet en namens het bestuur,

Hans Westerhof
Algemeen voorzitter en lid/aanspreekpunt Corona-team WS Twente