Corona #11 Update trainingen [05/11/2020]

Door de verplichte sluiting van de zwembaden met 2 weken zijn de trainingen komen te vervallen