Contributie compensatie ivm lockdown periode [28/11/2021]

Beste leden,

Zoals in eerdere e-mails aangegeven hebben we de huur van het zwembad in Borne moeten doorbetalen tijdens de lockdown periodes. Dit houdt verband met het contract dat we aan het begin van het seizoen afsluiten met LACO  voor de huur van het zwembad in Borne. LACO is een commerciële instelling die het zwembad beheer uitvoert voor de Gemeente Borne. Samen met LACO vragen we een compensatie aan voor de badhuur uit de TVS (Tegemoetkoming Verhuur Sportaccommodaties) COVID-19 subsidie.

In januari en februari 2021 hebben we 30% korting gegeven op de maand contributie i.v.m. de ontvangen subsidie uit de TVS Q2-2020 (1ste lockdown periode). Twee maanden 30% korting (totaal 60% korting) staat gelijk aan 3 maanden 20% korting i.v.m. retour ontvangen badhuur Borne voor Q2-2020.

Recent hebben we ook de TVS Q4-2020 en de TVS Q1-2021 uitbetaald gekregen. De ontvangen bedragen zijn voor 6 maanden badhuur in Borne en kunnen we omzetten naar 6 x 20% = 120% korting op de contributie. We zullen 30% korting geven op de maand contributie van november, december, januari en februari (4 x 30% = 120% korting).

Inmiddels hebben we ook de aanvraag TVS Q2-2021 ingediend. Zodra we deze subsidie ontvangen zullen we deze ook omzetten naar een korting op de maand contributie.

Samenvattend:

Door de Gemeente Hengelo worden er geen kosten voor zwembadhuur van het Twentebad in rekening gebracht tijdens de lockdown maanden. Hierdoor hebben we als vereniging voor de lockdown maanden 70% korting gegeven op de maand contributie.

Samen met LACO slagen we erin om de zwembadhuur voor Borne in de lockdown maanden via de TVS subsidie uitbetaald te krijgen. Hierdoor kunnen we als vereniging voor de lockdown maanden 20% korting geven op de maand contributie.

Door deze kortingen kunnen we de maand contributie voor de lockdown maanden terugbrengen naar 10% (tussen 1.60 en 2.40 Euro per maand). Hiermee kunnen we de vaste kosten in de lockdown maanden dekken.

Met vriendelijke groet namens het Bestuur,

Herbert Hofmeijer

Penningmeester WS Twente