Corona update 30 november 2021 [30/11/2021]

Beste leden, ouders en verzorgers,

Na elke Corona persconferentie moeten wij niet alleen als vereniging nadenken wat de landelijke regels tot gevolgen hebben, maar wij moeten ook altijd afwachten hoe de regio, gemeente en de zwembad verhuurder de regels interpreteren en incorporeren in hun dagelijkse bezigheden. Op basis hiervan kan elke afdeling binnen onze vereniging weer aan de slag om hieraan een vertaalslag te geven.

Ik denk dat dit verwerkingsproces weleens wordt vergeten door menig lid, ouder en/of verzorger. Na de persconferentie binnen 15 minuten al vragen van het hoe en wat van de consequenties voor de vereniging is opportuun.

Geleidelijk aan komt er meer beeld van de mogelijkheden, waarbij wij als vereniging moeten uitgaan dat de genomen maatregelen langer doorgaan en al dan niet met nog meer beperkende Corona leefregels.

Verder doet mijn persoonlijke mening en die van het bestuur over gevoerd landelijk Corona beleid er niet toe. Onze taak is binnen de toegekende mogelijkheden zo goed mogelijk de vereniging draaiende te houden. Is dit makkelijk? Nee, natuurlijk niet, maar dat geldt ook voor zwembad verhuurders en andere stakeholders.

Natuurlijk kan je discussiëren aan de poort van wel of geen QR code check enz., mede onder de noemer van “jij kent mij toch”. Echter als wij willen blijven water-poloën en (baan) zwemmen dan dienen wij te handelen naar de richtlijnen van de verhuurder. Dat doen wij dus niet voor de lol of om te pesten, maar om te zorgen dan onze jeugdleden en volwassenleden kunnen blijven sporten. 

Iedere (sub)afdeling zal naar zijn eigen achterban aangeven waar en op welke wijze trainingen en wedstrijden mogelijk zijn of komen te vervallen.

Blijf gezond en hopelijk kunnen wij met z’n allen de gehele winter blijven sporten in onze
zwembaden.

Met een vriendelijke zwemgroet namens het gehele bestuur, Hans Westerhof